תרגילים לאמה, פרק כף היד והאצבעות


ניעור כפות הידיים – להזרמת הצ’י והדם אל כפות הידיים

רוטציה לכף היד – שילוב אצבעות כפות הידיים אלו באלו וסיבובן

מתיחה לחלק הפנימי של כף היד – יד אחת מושטת קדימה עם כף היד כלפי מעלה, בעוד היד השניייה מורידה את אצבעות היד הראשונה כלפי מטה

מתיחת האגודל באותו אופן שלעיל

להפנות את הזרת של כף היד אל החזה, בעוד האגודל של היד השנייה אוחז מאחורי הזרת והאצבעות אוחזות מתחת לאגודל. לסובב את היד כלפי פנים

להפנות את כף היד כלפי מטה, האגודל כלפי הבטן. האגודל אוחז מעל הזרת ולסובב את כף היד כלפי חוץ

לנער ידיים ולשחרר

יש לבצע כל תרגיל בשתי הידיים

ניתן לעשות תרגילים אלו גם כמניעה לכל מי שעובד על מחשב או עוסק בתנועה חוזרת ונשנית של כף היד