מילון מונחים תזונתי

מועשר

כשמופיעה המילה “מועשר”, הכוונה שהוחזרו למוצר חלק מן המרכיבים המזינים שאבדו לו בתהליך העיבוד או שחוזקו מרכיבים קיימים או שהוספו לו מרכיבים אשר לא נמצאים בו באופן טבעי.

דל

המונח “דל” יכול להתייחס לשומן, שומן רווי, כולסטרול, נתרן או קלוריות. הכוונה היא שהמזון לא חורג מההנחיות התזונתיות שלהלן:
דל שומן יכול להכיל עד 2 גרם שומן ל-100 גרם מזון.
דל נתרן יכול להכיל עד 100 מיליגרם נתרן ל-100 גרם מזון.
דל כולסטרול יכול להכיל עד 30 מיליגרם כולסטרול ל-100 גרם מזון.
דל קלוריות יכול להכיל עד 40 קלוריות ל-100 גרם מזון.

מופחת = קל = לייט

המונחים “מופחת”, “קל” ו”לייט” זהים, והם יכולים גם כן להתייחס לשומן, שומן רווי, כולסטרול, נתרן או קלוריות. פירושן, שהמזון עבר שינוי תזונתי וכעת מכיל 1/3 קלוריות/ שומן/ שומן/ שומן רווי/ כולסטרול פחות מהכמות במוצר המקורי. אם מצוין כי המוצר דל נתרן, אזי הוא מכיל עד 1/4 מכמות הנתרן שהיתה במוצר המקורי.

נטול

פירוש המונח “נטול”, שהמוצר לא מכיל כלל שומן/ כולסטרול/ נתרן. הוא עשוי להכיל כמויות מזעריות, אך לא יותר מזה.
נטול שומן יכול להכיל עד 0.5 גרם שומן ב-100 גרם.
נטול כולסטרול יכול להכיל עד 21/2 מיליגרם כולסטרול ל-100 גרם.
נטול נתרן להכיל להכיל עד 5 מיליגרם נתרן ל-100 גרם.