חמשת האלמנטים – Wu Xing

חמשת האלמנטים

ממעגל הבקרה של חמשת האלמנטים

המונח “חמשת האלמנטים” (WU – חמש, XING – תנועה, תהליך, התנהגות) מייצג את “אבני הבניין” של הטבע, האיכות הבסיסית של הנוף, כשההתייחסות הראשונה לתיאורית חמשת האלמנטים תועדה בין השנים 221-476 לפנה”ס. ניתן לומר, שיישום תיאורית חמשת האלמנטים לרפואה מסמן את תחילת ×””מדע” הרפואי ועזיבת השמאניזם.
בספר משושלת האן (206 לפנה”ס – 24 לספירה) נכתב: “המים והאש מספקים מזון, המתכת והעץ מספקים שגשוג והאדמה יוצרת אספקה”.
ב-Shung Shu נאמר: “חמשת האלמנטים הם מים, אש, ×¢×¥, מתכת ואדמה. מים מלחלחים למטה, האש מתפרצת למעלה, ×¢×¥ יכול להתכופף ולהתיישר, מתכת יכולה להתעצב ויכולה להתקשות, האדמה מאפשרת זריעה, גדילה והבשלה. ×–×” שמשרה ויורד (מים) הוא מלוח. ×–×” שמתלקח מעלה (אש) מר, ×–×” שיכול להתכופף ולהתיישר (×¢×¥) חמוץ, ×–×” שיכול להתעצב ולהתקשח (מתכת) חריף, ×–×” שמאפשר זריעה
והבשלה (אדמה) הוא מתוק”.